วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานที่ที่หน้าสนใจในฟิลิปปินส์

ถ้ำ Tabon ในประเทศฟิลิปปินส์

 

 
 
ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

นักมนุษยวิทยามีหลักฐานว่า มนุษย์โบราณ homo sapiens ได้มีขึ้นในบริเวณ Palawanมานานอย่างน้อย 50,000 ปี และคนเหล่านี้เรียกว่า Tabon Man
 
 
คลองสุเอส (Suez Canal)
 
 
 
 
 
ในปี ค.ศ. 1781 ฟิลิปปินส์กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของสเปน โดยมีผู้ว่าการอาณานิคมชื่อ Jose Basco y Vargas ได้สร้างสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศทางด้านนี้ และฟิลิปปินส์ถูกบริหารโดยตรงจากสเปน การมีคลองสุเอซ (Suez Canal) ในปี ค.ศ. 1869 ได้ช่วยร่นเวลาในการเดินทางระหว่างยุโรปกับฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้มีลูกหลานชนชั้นกลางและชั้นสูงของชาวฟิลิปปินส์ได้เดินทางไปศึกษาในประเทศสเปนและประเทศในยุโรปอื่นๆ


ภูเขาช็อกโกแลต (The Chocolate Hills)

 

ภูเขาช็อกโกแลต (The Chocolate Hills) ตั้งอยู่ในเกาะโบโฮล (Bohol) ของประเทศฟิลิปปินส์ โดยสาเหตุที่เรียกว่า ภูเขาช็อกโกแลต นั้น คงเป็นเพราะรูปร่างของภูเขาที่มีลกษณะภูเขาหินปูนทรงกรวยคว่ำ ที่มีจำนวนมากกว่า 1,268 ลูกพิพิธภัณฑ์บาไฮชีนอย

เดินเล่นภายในสวนไรซาลได้สูดอากาศบริสทธิ์จนเต็มปอดแล้ว 
ขอพาไปเที่ยวพิพิภัณฑ์กันที่ “พิพิธภัณฑ์บาไฮชีนอย” (Bahay Tsinoy) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราว
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนท้องถิ่น 
หรืออาจจะเรียกได้ว่า เป็นชนเมืองจีนพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ก็ว่าได้ 
ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ถูกจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ไว้หลายโซน 
โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นจำลองมากมายได้อย่างน่าสนใจ เรียกว่ากลับออกไปได้รับความรู้ติดตัวกลับไปด้วย 
 
 
โบสถ์มะนิลา

“ฟิลิปปินส์” หรือ “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” (Republic of the Philippines) 
เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะถึง7,107 เกาะ เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศไทยของเรา 
ที่มีความน่าสนใจเดินทางไปเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาตร์และวัฒนธรรม

ฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดเอาวัฒธรรมหลายอย่างมาจากสเปน
และอเมริกาในยุคอาณานิคมมามาก ทำให้ฟิลิปปินส์มีความผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่รวม เอาทั้งความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน 
ซึ่งชวนเชิญให้น่าเดินทางไปสัมผัส และรู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์ให้มากขึ้น

โดยถ้าอยากจะมาเที่ยวและสัมผัสให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธร มความเป็นมาของฟิลิปปินส์ 
ก็คงจะต้องเดินทางมายังเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ นั่นคือ “มะนิลา” (Manila) ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน 
เดิมมีชื่อเรียกว่า “ไมนีลัด” เพราะมีต้นนีลัด ออกดอกสีขาวพราวไปหมด
 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น