วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติManila

 

ประวัติManila

 
 
 
 
ประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า Republika ng Pilipinas และในภาษาอังกฤษเรียกว่า Republic of the Philippines 

ภาพ ธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ (Flag) 

ภาพ ตราสัญญลักษณ์ของประเทศ (Coat of Arms) 

คำขวัญของประเทศ (Motto) เป็นภาษาตากาลอคว่า Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa (Filipino: For the Love of God, People, Nature, and Country) แปลเป็นไทยได้ว่า ด้วยรักในพระเจ้า ประชาชน ธรรมชาติ แล 

เพลงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ (Anthem) มีชื่อว่า Lupang Hinirang ในภาษาอังกฤษแปลว่า "Land of the Morning" หรือเป็นไทยว่า "ดินแดนแห่งรุ่งอรุณ" 
เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ (Capital) คือ กรุงมะนิลา (Manila) ซึ่งที่จุดที่ตั้งที่
เมืองใหญ่สุด (Largest city) คือเมืองเกซอน (Quezon City) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหานครมะนิลา (population) Davao City (area)ภาษาทางการ 


ภาษาประจำชาติ (Official languages) ของฟิลิปปินส์ คือ Filipino หรือ Tagalog, ภาษาที่สองตือ อังกฤษ (English) โดยได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาล (Government) หรือฝ่ายบริหารของประเทศฯ มีประธานาธิบดี (President) เป็นตำแหน่งบริหารสูงสุด ในปัจจุบัน คือนาง Gloria Macapagal-Arroyo โดยมีตำแหน่งรองประธานาธิบดี (Vice President) เป็นตำแหน่งบริหารสูงสุดอันดับสอง และในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองประธานาธิบดีจะเข้าทำหน้าที่แทน จนหมดวาระ 

ประเทศฟิลิปปินส์ มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย (Democratic Unitary Republic) ประเทศฟิลิปปินส์ไม่เคยปกครองในระบบกษัตริย์ และตั้งแต่มีการล่าเมืองขึ้นในเอเซียเริ่มต้นมา ประเทศถูกยึดครองและปกครองโดยสเปน (Spain) และในระยะต่อมาโดยสหรัฐอเมริกา (The United States of America) 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการต่อสู้ และเรียกร้องความเป็นอิสระ และประกาศอิสรภาพมาตั้้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1898 และได้รับการรับรองความเป็นประเทศในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 หรือช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว 

ในประวัติศาสตร์ประเทศฯ ได้มีรัฐธรรมนูญช้หลายวาระด้วยกัน 

สาธารณรัฐแห่งแรก (First Republic) January 21, 1899 อันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสเปน สู่สหรัฐอเมริกา 

ยุคเครือจักรภพ (Commonwealth and Third Republic May 14, 1935 ซึ่งเป็นยุคก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง 

ยุคสาธารณรัฐครั้งที่สอง (Second Republic) 1943-1945 คือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง 

ยุคสาธารณรัฐใหม่ (New Republic) January 17, 1973 อ้นเป็นยุคที่ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos ปกครองประเทศ และ 

ยุคปัจจุบัน (Current) March 25, 1986 เมื่อมีการโค่นล้ม Marcos ลง ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งได้มีการใช้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 

ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่ (Area) ทั้งสิ้น 300,000 km² (71st) มีส่วนที่เป็นน้ำบนแผ่นดินร้อยละ 0.6% 

ประเทศฟิลิปปินส์ีมีประชากร (Population) ตามการสำรวจในปี ค.ศ. 2005 ประมาณการที่ 87,857,473 คน จัดว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก 

มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 276/km² จัดว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่ 27 ของโลก 

ประเทศฯมีรายได้ประชาติมวลรวม GDP (PPP) $409,445 million (25th) 
รายไ้ต้ต่อหัว Per capita 2005 estimate $4,770 (107th)HDI (2003) 

เงินที่ใช้ในประเทศ เรียกว่า Philippine peso (piso หรือย่อๆว่า PHP) 

เมื่อเปรียบเทียบเวลาในโลก (Time zone) ในฤดูร้อน (Summer) DST และในช่วงปกคิ ทีี่ UTC +8 ไม่มีการปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนเหมือนในประเทศเขตหนาว หรือเขตอบอุ่น 

เมื่อใช้ Internet TLD ประเทศฟิลิปปินส์ มี ระหัสต่อท้าย แสดงความเป็นประเทศ คือ - .ph 

เมื่อโทรศัพท์ ประเทศมีระหัสนำหน้า (Calling code) +63 

ตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1987 ภาษประจำชาติคือ Filipino ส่วนภาษาทางการคือ Filipino และ English 

ภาษาของแต่ละภูมิภาคมีดังนี้ Cebuano, Ilokano, Hiligaynon, Bikol, Waray-Waray, Kapampangan, Pangasinan, Kinaray-a, Maranao, Maguindanao, Tausug ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาของแต่ละท้องถิ่น 

ประเทศฟิลิปปินส์ มีชื่อเรียกเต็มว่า The Republic of the Philippines หรือ “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” สำหรับคนฟิลิปปินส์เขาเรียกว่า Filipino เป็นชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงมะนิลา (Manila) มีระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชีย 1210 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 7107 เกาะ เรียกโดยรวมว่า Philippine Archipelago ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโดยรวมของที่เรียกว่า Malay Archipelago ฟิลิปปินส์เช่นเดียวกับติมอร์ตะวันออก (East Timore) เป็นชาติในเอเชียที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิก (Catholic) เป็นส่วนใหญ่ เป็นชาติหนึ่งที่มีลักษณะวัฒนธรรมไปทางตะวันตกมากที่สุด และเป็นแบบประสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยที่ฟิลิปปินส์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของทั้งสเปนและสหรัฐอเมริกา รวมแล้วเกือบ 400 ปี โดยรวมประเทศนี้มีพื้นฐานเป็นการเกษตร แต่ในปัจจุบันเพราะความที่มีประชากรซึ่งเป็นแหล่งแรงงานมาก จึงเป็นที่ๆ รับผลิตเพื่อการส่งออกด้านอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ และผลิตผลด้านการเกษตร นอกเหนือไปจากการมีแรงงานที่ไปทำงานหารายได้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลต่อการเพิ่มรายได้มวลรวมของชาติ (Gross National Product) 

ชื่อของประเทศและหมู่เกาะเป็นการตั้งเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ของสเปนชื่อ King Philip II ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเดินทางสำรวจปี ค.ศ. 1543 ซึ่งแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ หมู่เกาะฟิลิปปินส์มีชื่อเรียกอื่นๆ อีกว่า Spanish East Indies, New Castille (Nueva Castilla), Western Islands (Islas del Poniente), the St. Lazarus Islands (Islas de San Lázaro) และอื่นๆ แต่คำว่า Pilipinas ได้กลายเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของหมู่เกาะประเทศนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น